skip to content

 
Системний аналіз і управління
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Природничо-наукова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/I Алгебра і геометрія 9.0 Подколзін Гліб Борисович 1, 2
2/I Дискретна математика 7.0 Спекторський Ігор Якович 1, 2
3/I Математичний аналіз 16.0 Бондаренко Віктор Григорович 1, 2, 3
4/I Фізика 9.0 Снарський Андрій Олександрович 2, 3
5/I Диференціальні рівняння 4.0 Горбань Наталія Володимирівна 3
6/I Теорія ймовірностей 4.0 Каніовська Ірина Юріївна 3
7/I Функціональний аналіз 4.0 5
Базова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/II Програмування та алгоритмічні мови 10.5 Назарчук Ірина Василівна 1, 2
2/II Чисельні методи 6.5 4, 5
3/II Методи оптимізації та дослідження операцій 6.5 Яковлева Алла Петрівна 5, 6
4/II Теорія керування 7.0 Романенко Віктор Демидович 6, 7
5/II Основи системного аналізу 6.5 Панкратова Наталія Дмитрівна 7, 8
6/II Економіка та організація виробництва 4.0 5, 6
7/II Безпека життєдіяльності та цивільний захист 2.0 6
8/II Теорія прийняття рішень 6.0 Зайченко Юрій Петрович 7, 8
Базова підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/III Організація баз даних та знань 7.5 Мухін Вадим Євгенович 5, 6
2/III Алгоритми і структури даних 4.0 1
Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/IV Історія 2.0 2
2/IV Українська мова 2.0 1
3/IV Філософія 2.0 4
4/IV Психологія 2.0 4
5/IV Право 2.0 6
6/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 2.0 5
7/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 2.0 7
8/IV Іноземна мова 6.0 1, 2, 3, 4
9/IV Іноземна мова професійного спрямування 4.0 5, 6, 7
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професійна та практична підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/с Математична логіка і теорія алгоритмів 6.0 Спекторський Ігор Якович 2, 3
2/с Архітектура обчислювальних систем 3.0 Тимошенко Юрій Олександрович 3
3/c Операційні системи 3.5 Коваленко Анатолій Єпіфанович 4
4/c Математична статистика 3.5 Каніовська Ірина Юріївна 4
5/c Рівняння математичної фізики 5.0 Бондаренко Віктор Григорович 5
6/c Об'єктно-орієнтоване програмування 6.0 Древаль Максим Михайлович 3
7/c Теорія інформації і кодування 3.5 Коваленко Анатолій Єпіфанович 4
8/c Теорія випадкових процесів 4.0 Ільєнко Андрій Борисович 6
9/c Синергетичні методи аналізу 3.0 Данилов Валерій Якович 6
10/c Комп'ютерні мережі 3.0 Кухарєв Сергій Олександрович 6
11/c Аналіз часових рядів 3.5 Бідюк Петро Іванович 7
12/c Стаціонарні випадкові процеси 3.0 Ільєнко Андрій Борисович 7
13/c Теорія хаосу в динамічних системах 3.0 Лопатін Олексій Костянтинович 7
14/c Розробка і тестування програм 3.0 Дідковська Марина Віталіївна 5
15/c Методи штучного інтелекту 4.0 7
16/c Моделювання складних систем 3.5 Степашко Володимир Семенович 8
17/c Системний аналіз стохастичних розподілених процесів 3.0 Касьянов Павло Олегович 8
18/c Соціальні та етичні проблеми в галузі інформаційних технологій 3.0 Тимошенко Юрій Олександрович 1
Професійна та практична підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/св Гармонічний аналіз та операційне числення 6.0 Бондаренко Віктор Григорович 4
2/cв Теорія стійкості і варіаційне числення 4.0 Горбань Наталія Володимирівна 4
3/cв Основи фінансової математики 3.5 Бондаренко Віктор Григорович 5
4/cв Конфліктно-керовані системи 3.5 Ігнатенко Олексій Петрович 6
5/cв Теорія ігор і дослідження операцій 3.0 Губарев Вячеслав Федорович 7
6/cв Текстова аналітика 2.5 8
7/cв Переддипломна практика 7.5 8
8/cв Дипломне проектування 6.0 7, 8