skip to content

 
Системний аналіз і управління
ECTS: 
7.0
Семестри: 
1, 2

Кількість годин

Загальний обсяг: 
210

У тому числі

Самостійна робота: 
84
Аудиторні: 
126

У тому числі

Лекції: 
54
Практичні: 
72

Форма контролю

Екзамени (семестри): 
1
Заліки (семестри): 
2