skip to content
 
Системний аналіз і управління
ECTS: 
2.0
Семестри: 
4

Кількість годин

Загальний обсяг: 
60

У тому числі

Самостійна робота: 
24
Аудиторні: 
36

У тому числі

Лекції: 
18
Практичні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри): 
4