skip to content

Vertical Tabs

Інформація

Закінчила факультет систем управління Київського політехнічного інституту в 1980 р. за спеціальністю «Прикладна математика». З 1983 працювала на посаді молодшого наукового співробітника кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках науково-дослідної лабораторії АПРОДОС. З 1988 — науковий співробітник Київського відділу інституту геології та розробки паливних копалин. З 1992 — вчитель інформатики середніх загальноосвітніх шкіл № 76 та №142. З 2000 — асистент, а з 2003 — старший викладач кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Читає лекції та проводить заняття з комп’ютерного практикуму з курсів навчальних дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми і структури даних», «Алгоритмізація та програмування», «Програмування».

Автор 1 навчального посібника та 14 навчально-методичних вказівок до комп’ютерних практикумів, курсових робіт, контрольних та самостійних робіт студентів.

Керівник атестаційних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Секретар Державної екзаменаційної комісії кафедри математичних методів системного аналізу з напряму 124 «Комп’ютерні науки». Член організаційних комітетів VII та VIII міжнародних відкритих олімпіад з програмування ім. С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова «KPI-OPEN». Куратор команд ряду студентських міжнародних та вітчизняних олімпіад з програмування.

Лекції

Спеціалізація Дисципліна
Системний аналіз і управління Програмування та алгоритмічні мови
Системи штучного інтелекту Об'єктно-орієнтоване програмування
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами Об'єктно-орієнтоване програмування
Системний аналіз фінансового ринку Програмування та алгоритмічні мови

Контакти

Назарчук Ірина Василівна
Телефон: 
+38 (044) 204-83-36
Кабінет: 
106-35

Години консультацій

Чт, 14:00