skip to content

 
Системний аналіз і управління
ECTS: 
2.5
Семестри: 
8

Кількість годин

Загальний обсяг: 
75

У тому числі

Самостійна робота: 
30
Аудиторні: 
45

У тому числі

Лекції: 
27
Практичні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри): 
8