skip to content

 
Системний аналіз і управління
ECTS: 
3.5
Семестри: 
8

Кількість годин

Загальний обсяг: 
105

У тому числі

Самостійна робота: 
60
Аудиторні: 
45

У тому числі

Лекції: 
36
Лабораторні: 
9

Форма контролю

Екзамени (семестри): 
8