skip to content

 
Системний аналіз і управління
ECTS: 
6.0
Семестри: 
2, 3

Кількість годин

Загальний обсяг: 
180

У тому числі

Самостійна робота: 
90
Аудиторні: 
90

У тому числі

Лекції: 
54
Практичні: 
36

Форма контролю

Заліки (семестри): 
2Д, 3Д