skip to content

 
Системний аналіз і управління
ECTS: 
4.0
Семестри: 
1

Кількість годин

Загальний обсяг: 
120

У тому числі

Самостійна робота: 
48
Аудиторні: 
72

У тому числі

Лекції: 
36
Лабораторні: 
36

Форма контролю

Заліки (семестри): 
1