skip to content

 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Природничо-наукова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/I Математичний аналіз 17.0 Калюжний Олександр Олексійович, Подколзін Гліб Борисович 1, 2, 3
2/I Дискретна математика 8.0 Стусь Олександр Вікторович 1, 2
3/I Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та математична статистика 5.0 Ільєнко Андрій Борисович 3
4/I Чисельні методи 7.5 Шубенкова Ірина Анатоліївна 3, 4
5/I Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів 4.5 4
6/I Аналітична геометрія та лінійна алгебра 8.5 Мальцев Антон Юрійович 1, 2
7/I Дослідження операцій 7.0 5, 6
8/I Фізика 7.0 2, 3
Базова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/II Економіка та організація виробництва 4.0 7
2/II Безпека життєдіяльності та цивільний захист 2.0 6
3/II Теорія прийняття рішень 5.0 7
4/II Об'єктно-орієнтоване програмування 6.0 Назарчук Ірина Василівна 4
5/II Алгоритмізація та програмування 5.0 1
6/II Операційні системи 4.0 Коваленко Анатолій Єпіфанович 3
7/II Системи баз даних 7.0 5
8/II Технологіїї розробки програмного забезпечення 6.0 6
9/II Безпека інформаційних систем 3.5 7
10/II Моделювання систем 5.0 7
11/II Проектування інформаційних систем 4.0 8
12/II Системний аналіз 4.5 6
13/II Інтелектуальний аналіз даних 4.5 6
14/II Комп'ютерні мережі 5.0 6
Базова підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/III Переддипломна практика 7.5 8
2/III Дипломне проектування 6.0 7, 8
Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/IV Історія 2.0 2
2/IV Українська мова 2.0 1
3/IV Філософія 2.0 4
4/IV Психологія 2.0 4
5/IV Право 2.0 6
6/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 2.0 5
7/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 2.0 7
8/IV Іноземна мова 6.0 1, 2, 3, 4
9/IV Іноземна мова професійного спрямування 4.0 5, 6, 7
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професійна та практична підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/c WEB-орієнтована розробка ПЗ 4.5 5
2/c Алгоритми і структури даних 4.0 1
3/c Технології розподілених систем і паралельних обчислень 5.0 5
4/c Електроніка та електротехніка 3.0 3
5/c Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 4.0 Коваленко Анатолій Єпіфанович 4
6/c Управління ІТ-проектами 3.0 8
7/c Прийняття рішень в умовах конфліктів 4.0 8
8/c Гармонічний аналіз та операційне числення 4.0 Бондаренко Віктор Григорович 4
9/c Математична статистика 3.0 Ільєнко Андрій Борисович 4
Професійна та практична підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/cв Прикладна статистика 3.0 Бідюк Петро Іванович 3
2/cв Вступ до інтелектуального аналізу даних 2.5 Терентьєв Олександр Миколайович 1
3/cв Програмування 7.0 2
4/cв Макроекономічне моделювання 3.0 5
5/cв Аналіз текстової інформації TextMining 3.5 6
6/cв Моделі та методи інтелектуального аналізу даних 3.0 7
7/cв Непараметричні мови програмування 3.0 5
8/cв Технології інтелектуального аналізу даних 3.0 7
9/cв Теорія інформації і кодування 3.0 Коваленко Анатолій Єпіфанович 3
10/cв Інструментальні засоби SAS обробки та аналізу сховищ даних 3.0 7
11/cв Основи штучного інтелекту 4.0 8