skip to content
 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ECTS: 
7.0
Семестри: 
2, 3

Кількість годин

Загальний обсяг: 
210

У тому числі

Самостійна робота: 
102
Аудиторні: 
108

У тому числі

Лекції: 
72
Практичні: 
36

Форма контролю

Екзамени (семестри): 
2
Заліки (семестри): 
3