skip to content

Vertical Tabs

Інформація

Вищу освіту здобув в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». Диплом отримав у 2000 р. З 2001 по 2004 навчався в аспірантурі Київського Політехнічного Інституту та працював головним спеціалістом Управління Інформаційних Технологій Міністерства Економіки та з питань Європейської Інтеграції України. В 2005 під керівництвом професора Ю.В Богданського захистив кандидатську дисертацію «Еволюційні рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами» (спеціальність 01.01.01 — математичний аналіз). З 2005 працює асистентом, а з 2008 по теперішній час — доцентом кафедри математичних методів системного аналізу. Область наукових інтересів: функціональний аналіз та його застосування; диференціальні рівняння в нескінченновимірних просторах; аналіз Леві та суттєво нескінченновимірні оператори. Читає лекції та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін: «Лінійна алгебра», «Математичний аналіз», «Рівняння математичної фізики» «Диференціальні рівняння». Автор(співавтор) навчально-методичної літератури: «Конспекту лекцій з лінійної алгебри» «Невласні інтеграли», «Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу», «Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з математичного аналізу» Наукові праці — в галузі суттєво нескінченновимірного аналізу. Особливо відмічаються: «Еволюційні суттєво нескінченновимірні рівняння» (2004); «Властивості розв’язків задачі Коші для еволюційних суттєво нескінченновимірних рівнянь» (2004); «Cauchy problem for the evolutionary essentially infinite-dimensional equations on a surface in Hilbert space» (2005); «Задача Коші для рівняння із суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором, збуреним векторним полем, що залежить від часу» (2004); «Задача Коші для нестаціонарного суттєво нескінченновимірного диференціального рівняння» (2013).

Лекції

Спеціалізація Дисципліна
Системи і методи прийняття рішень Диференціальні рівняння
Системи штучного інтелекту Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами Аналітична геометрія та лінійна алгебра

Практичні/лабораторні

Спеціалізація Дисципліна
Системи і методи прийняття рішень Рівняння математичної фізики

Наукові дослідження

Контакти

Мальцев Аннтон Юрійович
Кабінет: 
45-14

Години консультацій

Пн, 16:00