skip to content

 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ECTS: 
2.5
Семестри: 
1

Кількість годин

Загальний обсяг: 
75

У тому числі

Самостійна робота: 
39
Аудиторні: 
36

У тому числі

Лекції: 
18
Лабораторні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри): 
1