skip to content

 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ECTS: 
7.5
Семестри: 
3, 4

Кількість годин

Загальний обсяг: 
225

У тому числі

Самостійна робота: 
99
Аудиторні: 
126

У тому числі

Лекції: 
72
Лабораторні: 
54

Форма контролю

Екзамени (семестри): 
3
Заліки (семестри):