skip to content

 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ECTS: 
7.5
Семестри: 
8

Кількість годин

Загальний обсяг: 
225

У тому числі

Самостійна робота: 
225
Аудиторні: 
0

У тому числі

Лекції: 
0

Форма контролю

Заліки (семестри):