skip to content

 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ECTS: 
8.0
Семестри: 
1, 2

Кількість годин

Загальний обсяг: 
240

У тому числі

Самостійна робота: 
96
Аудиторні: 
144

У тому числі

Лекції: 
72
Практичні: 
72

Форма контролю

Екзамени (семестри): 
1
Заліки (семестри): 
2