skip to content

 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
ECTS: 
3.5
Семестри: 
7

Кількість годин

Загальний обсяг: 
105

У тому числі

Самостійна робота: 
51
Аудиторні: 
54

У тому числі

Лекції: 
36
Лабораторні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри):