skip to content

 
Системний аналіз фінансового ринку
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Природничо-наукова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/I Алгебра і геометрія 9.0 Барановська Леся Валеріївна 1, 2
2/I Дискретна математика 6.0 Спекторський Ігор Якович 1, 2
3/I Математичний аналіз 16.0 Мінарченко Олександр Миколайович, Чаповський Юрій Аркадійович 1, 2, 3
4/I Фізика 8.0 2, 3
5/I Диференціальні рівняння 4.0 3
6/I Теорія ймовірностей 4.0 3
7/I Функціональний аналіз 4.0 5
Базова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/II Програмування та алгоритмічні мови 10.0 Назарчук Ірина Василівна 1, 2
2/II Чисельні методи 6.5 4, 5
3/II Методи оптимізації та дослідження операцій 6.5 5, 6
4/II Теорія керування 6.5 6, 7
5/II Основи системного аналізу 7.0 7, 8
6/II Економіка та організація виробництва 4.0 5, 6
7/II Безпека життєдіяльності та цивільний захист 2.0 6
8/II Теорія прийняття рішень 7.5 7, 8
Базова підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/III Організація баз даних та знань 7.5 5, 6
2/III Алгоритми і структури даних 4.0 1
Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/IV Історія 2.0 2
2/IV Українська мова 2.0 1
3/IV Філософія 2.0 4
4/IV Психологія 2.0 4
5/IV Право 2.0 6
6/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 2.0 5
7/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 2.0 7
8/IV Іноземна мова 6.0 1, 2, 3, 4
9/IV Іноземна мова професійного спрямування 4.0 5, 6, 7
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професійна та практична підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/c Математична логіка і теорія алгоритмів 5.5 2, 3
2/c Інвестиційний аналіз 3.0 4
3/c Архітектура обчислювальних систем 3.0 3
4/c Операційні системи 3.0 4
5/c Рівняння математичної фізики 4.0 5
6/c Математична статистика 3.0 4
7/c Об'єктно-орієнтоване програмування 6.0 3
8/c Теорія інформації і кодування 3.0 4
9/c Управління ІТ-проектами 4.5 4
10/c Теорія ігор 3.0 6
11/c Теорія випадкових процесів 4.0 6
12/c Комп'ютерні мережі 3.5 6
13/c Аналіз часових рядів 4.0 7
14/c Статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів 3.5 6
15/c Методи штучного інтелекту 4.0 7
16/c Моделювання складних систем 4.0 8
17/c Аналіз економічних і фінансових ризиків 3.5 8
18/c Моделювання складних мереж 3.0 7
Професійна та практична підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/cв Теорія фінансів (кредитів, фінансів та банківської справи) 3.0 2
2/cв Нейронні мережі 4.0 4
3/cв Прикладна статистика 4.5 5
4/cв Мікро- та макроекономічні системи 3.0 5
5/cв Соціальних та етичних проблем в галузі інформаційних технологій 3.0 Тимошенко Юрій Олександрович 1
6/cв Аналіз та управління великими сховищами даних 5.0 7
8/cв Переддипломна практика 7.5 8
8/cв Дипломне проектування 6.0 7, 8