skip to content

 
Системний аналіз фінансового ринку
ECTS: 
4.5
Семестри: 
5

Кількість годин

Загальний обсяг: 
135

У тому числі

Самостійна робота: 
63
Аудиторні: 
72

У тому числі

Лекції: 
36
Практичні: 
36

Форма контролю

Заліки (семестри):