skip to content

 
Системний аналіз фінансового ринку
ECTS: 
5.5
Семестри: 
2, 3

Кількість годин

Загальний обсяг: 
165

У тому числі

Самостійна робота: 
75
Аудиторні: 
90

У тому числі

Лекції: 
54
Практичні: 
36

Форма контролю

Заліки (семестри): 
2Д, 3Д