skip to content

 
Системний аналіз фінансового ринку
ECTS: 
3.0
Семестри: 
2

Кількість годин

Загальний обсяг: 
90

У тому числі

Самостійна робота: 
54
Аудиторні: 
36

У тому числі

Лекції: 
18
Практичні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри): 
2