skip to content

 
Системи і методи прийняття рішень
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Природничо-наукова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/I Алгебра і геометрія 9.0 1, 2
2/I Дискретна математика 6.0 1, 2
3/I Математичний аналіз 16.0 Мінарченко Олександр Миколайович, Чаповський Юрій Аркадійович 1, 2, 3
4/I Фізика 8.0 Снарський Андрій Олександрович 2, 3
5/I Диференціальні рівняння 4.0 Мальцев Антон Юрійович 3
6/I Теорія ймовірностей 4.0 3
7/I Функціональний аналіз 4.0 Чаповський Юрій Аркадійович 5
Базова підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/II Програмування та алгоритмічні мови 10.0 1, 2
2/II Чисельні методи 6.5 4, 5
3/II Методи оптимізації та дослідження операцій 6.5 Зайченко Олена Юріївна 5, 6
4/II Теорія керування 6.5 Романенко Віктор Демидович 6, 7
5/II Основи системного аналізу 7.0 Панкратова Наталія Дмитрівна 7, 8
6/II Економіка та організація виробництва 4.0 5, 6
7/II Безпека життєдіяльності та цивільний захист 2.0 6
8/II Теорія прийняття рішень 7.5 Зайченко Юрій Петрович 7, 8
Базова підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/III Організація баз даних та знань 7.5 Мухін Вадим Євгенович 5, 6
2/III Алгоритми і структури даних 4.0 1
Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/IV Історія 2.0 2
2/IV Українська мова 2.0 1
3/IV Філософія 2.0 4
4/IV Психологія 2.0 4
5/IV Право 2.0 6
6/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 2.0 5
7/IV Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 2.0 7
8/IV Іноземна мова 6.0 1, 2, 3, 4
9/IV Іноземна мова професійного спрямування 4.0 5, 6, 7
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професійна та практична підготовка
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/c Математична логіка і теорія алгоритмів 5.5 Стусь Олександр Вікторович 2, 3
2/c Розробка інтерфейсу "Людина-система" 3.0 4
3/c Архітектура обчислювальних систем 3.0 Тимошенко Юрій Олександрович 3
4/c Операційні системи 3.0 Коваленко Анатолій Єпіфанович 4
5/c Рівняння математичної фізики 4.0 Бондаренко Віктор Григорович 5
6/c Математична статистика 3.0 Стусь Олександр Вікторович 4
7/c Об'єктно-орієнтоване програмування 6.0 Древаль Максим Михайлович 3
8/c Теорія інформації і кодування 3.0 Коваленко Анатолій Єпіфанович 4
9/c Управління проектами 4.5 Тимощук Оксана Леонідівна 4
10/c Теорія ієрархічних систем 3.0 Недашківська Надія Іванівна 6
11/c Теорія випадкових процесів 4.0 Ільєнко Андрій Борисович 6
12/c Комп'ютерні мережі 3.5 Кухарєв Сергій Олександрович 6
13/c Аналіз часових рядів 4.0 Бідюк Петро Іванович 7
14/c Статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів 3.5 Макаренко Олександр Сергійович 6
15/c Методи штучного інтелекту 4.0 7
16/c Моделювання складних систем 4.0 Степашко Володимир Семенович 8
17/c Аналіз економічних і фінансових ризиків 3.5 Кузнєцова Наталія Володимирівна 8
18/c Нечіткі моделі та методи в системах прийняття рішень 3.0 Зайченко Юрій Петрович 7
Професійна та практична підготовка (за вибором студентів)
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
2/cв Нейронні мережі 4.0 Данилов Валерій Якович 4
3/cв Прикладна статистика 4.5 5
4/cв Мікро- та макроекономічні системи 3.0 5
5/cв Соціальні та етичні проблеми в галузі інформаційних технологій 3.0 1
6/cв Аналіз і управління великими сховищами даних 5.0 7
7/cв Переддипломна практика 7.5 8
8/cв Дипломне проектування 6.0 7, 8
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри
1/cв Кредити, фінанси та банківська справа 3.0 2