skip to content

 
Системи і методи прийняття рішень
ECTS: 
4.0
Семестри: 
5, 6, 7

Кількість годин

Загальний обсяг: 
120

У тому числі

Самостійна робота: 
30
Аудиторні: 
90

У тому числі

Лекції: 
0
Практичні: 
90

Форма контролю

Заліки (семестри): 
6,7Д