skip to content

 
Системи і методи прийняття рішень
ECTS: 
5.0
Семестри: 
7

Кількість годин

Загальний обсяг: 
150

У тому числі

Самостійна робота: 
78
Аудиторні: 
72

У тому числі

Лекції: 
36
Практичні: 
36

Форма контролю

Заліки (семестри): 
7