skip to content

 
Системи і методи прийняття рішень
ECTS: 
6.5
Семестри: 
6, 7

Кількість годин

Загальний обсяг: 
195

У тому числі

Самостійна робота: 
105
Аудиторні: 
90

У тому числі

Лекції: 
72
Лабораторні: 
18

Форма контролю

Екзамени (семестри): 
6
Заліки (семестри):