skip to content

 
Системи і методи прийняття рішень
ECTS: 
6.0
Семестри: 
1, 2, 3, 4

Кількість годин

Загальний обсяг: 
180

У тому числі

Самостійна робота: 
36
Аудиторні: 
144

У тому числі

Лекції: 
0
Практичні: 
144

Форма контролю

Заліки (семестри): 
2,4Д