skip to content

 

Макаренко Олександр Сергійович

Осауленко Вячеслав Миколайович
Грудень 11, 2019
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
Моделі біологічних нейронних мереж для просторово-часової асоціативної пам'яті
Лазаренко Сергій Вікторович
Грудень 10, 2019
Кандидат фізико-математичних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
Методи аналізу нелінійних дискретних систем з антисипацією
Берадзе Майя Сашураївна
Березень 13, 2002
Кандидат фізико-математичних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Оптимальне керування для деяких систем нейромережного типу»
Мнацаканян Міранда Робертовна
Березень 13, 2002
Кандидат фізико-математичних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Аналіз інваріантних множин в динамічних об'єктах нейромережного типу»

Тимошенко Юрій Олександрович

Ніколаєв Сергій Сергійович
Жовтень 4, 2019
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Інформаційна технологія безконтактного дистанційного визначення варіабельності серцевого ритму людини з відеопотоку
Новіков Володимир Володимирович
Лютий 22, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Дослідження методу Монте-Карло оцінки точності результатів вимірювань»
Дідковська Марина Віталіївна
Лютий 20, 2006
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення»

Богданський Юрій Вікторович

Потапенко Олексій Юрійович
Вересень 11, 2019
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
Крайові задачі на нескінченновимірних многовидах
Моравецька Катерина Віталіївна
Лютий 20, 2019
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
Міри на банахових многовидах з рівномірною структурою
Статкевич Віталій Михайлович
Жовтень 30, 2012
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Суттєво нескінченновимірні диференціальні рівняння»
Мальцев Антон Юрійович
Червень 21, 2005
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Еволюційні рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами»
Кошкін Сергій Владиславович
Травень 10, 2000
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Характери Леві в функціональних просторах»

Мухін Вадим Євгенович

Герасименко Оксана Юріївна
Жовтень 18, 2018
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Моделі та методи управління розподіленою комп’ютерною системою на основі мережецентричного підходу
Корнага Ярослав Ігорович
Квітень 28, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій
Волокита  Артем Миколайович
Березень 31, 2008
Кандидат технічних наук
01.05.03 - «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
Методи та засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп’ютерних системах
Луай Дарвіш (Сирія)
Березень 27, 2006
Кандидат технічних наук
01.05.03 - «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах

Бідюк Петро Іванович

Дубініна Світлана Віталіївна
Квітень 4, 2017
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній
Гожий Олександр Петрович
Серпень 26, 2016
Доктор технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів
Бондаренко Валерія Вікторівна
Лютий 9, 2016
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделювання часових рядів з використанням фрактального броунівського руху»
Солошенко Олександр Миколайович
Січень 4, 2016
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб»
Загірська Ірина Олександрівна
Грудень 1, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з грунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса»
Коновалюк Максим Михайлович
Лютий 18, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційна технологія для оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів»
Федоров Андрій Васильович
Лютий 18, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційна технологія виконання операцій на біржі з використанням торгових роботів»
Кузнєцова Наталія Володимирівна
Березень 11, 2011
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційні технології байєсівського аналізу фінансових даних»
Баклан Ярослав Ігорович
Лютий 28, 2011
Доктор технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційні технології на основі баєсових мереж для розпізнавання користувачів»
Кроптя Арсеній Володимирович
Грудень 21, 2010
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделі багатовимірних ризиків в корпоративних системах підтримки прийняття рішень»
Литинська Анна Юріївна
Травень 18, 2010
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-фондів з довільним розподілом факторів ризику»
Терентьєв Олександр Миколайович
Травень 18, 2009
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних»
Фефелов Андрій Олександрович
Грудень 16, 2008
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Моделі і методи розв'язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєсових мереж»
Коршевнюк Лев Олександрович
Жовтень 8, 2007
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системна методологія розподілу ресурсів різної природи на основі нечіткої логіки»
Демківський Олександр Борисович
Грудень 15, 2003
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників»

Данилов Валерій Якович

Зінченко Артем Юрійович
Жовтень 24, 2016
Кандидат технічних наук
01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
«Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю»

Зайченко Юрій Петрович

Шаповал Наталія Віталіївна
Лютий 9, 2016
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначеності інформації»
Надеран Світлана Володимирівна
Вересень 22, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Розпізнавання будівель на супутникових зображеннях надвисокої роздільної здатності за допомогою нейронних мереж»
Четирбок Петро Васильович
Вересень 22, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Розпізнавання об'єктів на основі векторної міри близькості образів у просторі похибок»
Надеран Едріс
Березень 30, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Розпізнавання рукописних математичних виразів в режимі реального часу на основі нечітких нейронних мереж»
Мурга Микола Олексійович
Травень 20, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційні технології процесів інтрадей-трейдингу»

Зайченко Олена Юріївна

Малишевська Катерина Миколаївна
Грудень 1, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж»
Анікієв Олександр Сергійович
Березень 11, 2011
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Структурний синтез мереж MPLS за заданими показниками якості обслуговування»

Панкратова Наталія Дмитрівна

Малафєєва Людмила Юріївна
Березень 30, 2015
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Математичне забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі»
Циганок Віталій Володимирович
Листопад 19, 2013
Доктор технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень в слабко структурованих складних системах»
Савченко Ілля Олександрович
Травень 21, 2012
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Методологічне і математичне забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу морфологічного аналізу»
Зражевський Олексій Григорович
Червень 20, 2011
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системний підхід до відновлення функціональних залежностей нестаціонарних часових рядів різної структури»
Малишевський Олексій Григорович
Квітень 18, 2011
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Пріоритезація тестів»
Недашківська Надія Іванівна
Жовтень 8, 2007
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Розробка методологічного і математичного забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій»
Хохлов Валентин Юрійович
Травень 23, 2005
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Системна методологія прийняття рішень у безперервному навчанні»

Романенко Віктор Демидович

Мілявський Юрій Леонідович
Квітень 15, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.03 - «Системи та процеси керування»
«Методи адаптивного координуючого управління та прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією»
Копичко Олександр Сергійович
Жовтень 10, 2000
Кандидат технічних наук
05.13.03 - «Системи та процеси керування»
«Дослідження і розробка різнотемпових дискретних стохастичних систем в умовах апріорної невизначеності»
Качановський Микола Олександрович
Квітень 1, 1997
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Дуальні квазіаппелеві системи у задачах негауссового нескінченновимірного аналізу»

Згуровський Михайло Захарович

Селін Юрій Миколайович
Травень 18, 2009
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу»
Заводник Вячеслав Владленович
Листопад 21, 2005
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системний аналіз екологічно небезпечних процесів»
Доброногов Антон Вікторович
Квітень 1, 1997
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системний аналіз и моделювання соціально-політічних процесів»
Батієнко Людмила Юріївна
Лютий 5, 1997
Кандидат технічних наук
05.13.03 - «Системи та процеси керування»
«Розробка адаптивного оптимального керування нелінійними системами з часовим запізненням»
Тимощук Оксана Леонідівна
Жовтень 12, 1991
Кандидат технічних наук
05.13.01 - «Управління в технічних системах»
«Оптимальне за швидкодією адаптивне управління стохастичними процесами»

Далецький Юрій Львович

Бондаренко Віктор Григорович
Вересень 28, 2005
Доктор фізико-математичних наук
01.01.02 - «Диференціальні рівняння»
«Параболічне рівняння на рімановому многовиді»
Спекторський Ігор Якович
Червень 21, 1999
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.05 - «Теорія ймовірностей і математична статистика»
«Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних зображень»
Богданський Юрій Вікторович
Лютий 1, 1996
Доктор фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Деякі питання суттєво нескінченновимірного аналізу»

Бондаренко Віктор Григорович

Бернацька Юлія Миколаївна
Вересень 27, 2004
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.02 - «Диференціальні рівняння»
«Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді»