skip to content

 

Панкратова Наталія Дмитрівна

Савастьянов Володимир Володимирович
Травень 14, 2021
Кандидат технічних наук
Системний аналіз
Супроводження процесу передбачення з наявністю слабко структурованих даних засобами текстової аналітики
Недашківська Надія Іванівна
Грудень 4, 2018
Доктор технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
Методологія та інструментарій підтримки прийняття рішень на основі ієрархічних та мережевих моделей
Зражевська Наталія Григорівна
Жовтень 16, 2018
Кандидат технічних наук
Системний аналіз
Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків
Малафєєва Людмила Юріївна
Березень 30, 2015
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Математичне забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі»
Циганок Віталій Володимирович
Листопад 19, 2013
Доктор технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень в слабко структурованих складних системах»
Савченко Ілля Олександрович
Травень 21, 2012
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Методологічне і математичне забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу морфологічного аналізу»
Зражевський Олексій Григорович
Червень 20, 2011
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системний підхід до відновлення функціональних залежностей нестаціонарних часових рядів різної структури»
Малишевський Олексій Григорович
Квітень 18, 2011
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Пріоритезація тестів»
Недашківська Надія Іванівна
Жовтень 8, 2007
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Розробка методологічного і математичного забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій»
Хохлов Валентин Юрійович
Травень 23, 2005
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Системна методологія прийняття рішень у безперервному навчанні»

Згуровський Михайло Захарович

Єфремов Костянтин Вікторович
Квітень 14, 2021
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Платформа підтримки міждисциплінарних досліджень в Світовій системі даних
Путренко Віктор Валентинович
Травень 14, 2020
Доктор технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
Методологія інтелектуального аналізу геопросторових даних для задач сталого розвитку
Селін Юрій Миколайович
Травень 18, 2009
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу»
Заводник Вячеслав Владленович
Листопад 21, 2005
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системний аналіз екологічно небезпечних процесів»
Доброногов Антон Вікторович
Квітень 1, 1997
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системний аналіз и моделювання соціально-політічних процесів»
Батієнко Людмила Юріївна
Лютий 5, 1997
Кандидат технічних наук
05.13.03 - «Системи та процеси керування»
«Розробка адаптивного оптимального керування нелінійними системами з часовим запізненням»
Тимощук Оксана Леонідівна
Жовтень 12, 1991
Кандидат технічних наук
05.13.01 - «Управління в технічних системах»
«Оптимальне за швидкодією адаптивне управління стохастичними процесами»

Бідюк Петро Іванович

Гуськова Віра Геннадіївна
Січень 5, 2021
Ph. D.
Комп'ютерні науки
Моделі та методи інтелектуального аналізу даних для оцінювання фінансових ризиків
Кузнєцова Наталія Володимирівна
Березень 12, 2019
Доктор технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування ризиків у фінансових системах
Дубініна Світлана Віталіївна
Квітень 4, 2017
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній
Гожий Олександр Петрович
Серпень 26, 2016
Доктор технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів
Бондаренко Валерія Вікторівна
Лютий 9, 2016
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделювання часових рядів з використанням фрактального броунівського руху»
Солошенко Олександр Миколайович
Січень 4, 2016
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб»
Загірська Ірина Олександрівна
Грудень 1, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з грунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса»
Коновалюк Максим Михайлович
Лютий 18, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційна технологія для оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів»
Федоров Андрій Васильович
Лютий 18, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційна технологія виконання операцій на біржі з використанням торгових роботів»
Кузнєцова Наталія Володимирівна
Березень 11, 2011
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційні технології байєсівського аналізу фінансових даних»
Баклан Ярослав Ігорович
Лютий 28, 2011
Доктор технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційні технології на основі баєсових мереж для розпізнавання користувачів»
Кроптя Арсеній Володимирович
Грудень 21, 2010
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Моделі багатовимірних ризиків в корпоративних системах підтримки прийняття рішень»
Литинська Анна Юріївна
Травень 18, 2010
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-фондів з довільним розподілом факторів ризику»
Терентьєв Олександр Миколайович
Травень 18, 2009
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних»
Фефелов Андрій Олександрович
Грудень 16, 2008
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Моделі і методи розв'язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєсових мереж»
Коршевнюк Лев Олександрович
Жовтень 8, 2007
Кандидат технічних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Системна методологія розподілу ресурсів різної природи на основі нечіткої логіки»
Демківський Олександр Борисович
Грудень 15, 2003
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників»

Зайченко Юрій Петрович

Надеран Мариам
Січень 1, 2021
Ph. D.
Комп'ютерні науки
ГІБРИДНА ЗГОРТКОВА МЕРЕЖА ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ТА МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Чапалюк Богдан Володимирович
Січень 1, 2020
Ph. D.
Комп'ютерні науки
Системи автоматичної медичної комп’ютерної діагностики з використанням методів штучного інтелекту
Шаповал Наталія Віталіївна
Лютий 9, 2016
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначеності інформації»
Надеран Світлана Володимирівна
Вересень 22, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Розпізнавання будівель на супутникових зображеннях надвисокої роздільної здатності за допомогою нейронних мереж»
Четирбок Петро Васильович
Вересень 22, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Розпізнавання об'єктів на основі векторної міри близькості образів у просторі похибок»
Надеран Едріс
Березень 30, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Розпізнавання рукописних математичних виразів в режимі реального часу на основі нечітких нейронних мереж»
Мурга Микола Олексійович
Травень 20, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Інформаційні технології процесів інтрадей-трейдингу»

Зайченко Олена Юріївна

Забєлін Станіслав Ігорович
Січень 1, 2020
Ph. D.
Комп'ютерні науки
Моделі і методи прогнозування вулканічної активності з використанням технології штучного інтелекту
Малишевська Катерина Миколаївна
Грудень 1, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
«Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж»
Анікієв Олександр Сергійович
Березень 11, 2011
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Структурний синтез мереж MPLS за заданими показниками якості обслуговування»

Макаренко Олександр Сергійович

Осауленко Вячеслав Миколайович
Грудень 11, 2019
Кандидат технічних наук
05.13.23 - «Системи та засоби штучного інтелекту»
Моделі біологічних нейронних мереж для просторово-часової асоціативної пам'яті
Лазаренко Сергій Вікторович
Грудень 10, 2019
Кандидат фізико-математичних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
Методи аналізу нелінійних дискретних систем з антисипацією
Берадзе Майя Сашураївна
Березень 13, 2002
Кандидат фізико-математичних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Оптимальне керування для деяких систем нейромережного типу»
Мнацаканян Міранда Робертовна
Березень 13, 2002
Кандидат фізико-математичних наук
01.05.04 - «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»
«Аналіз інваріантних множин в динамічних об'єктах нейромережного типу»

Тимошенко Юрій Олександрович

Ніколаєв Сергій Сергійович
Жовтень 4, 2019
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Інформаційна технологія безконтактного дистанційного визначення варіабельності серцевого ритму людини з відеопотоку
Новіков Володимир Володимирович
Лютий 22, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Дослідження методу Монте-Карло оцінки точності результатів вимірювань»
Дідковська Марина Віталіївна
Лютий 20, 2006
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
«Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення»

Богданський Юрій Вікторович

Потапенко Олексій Юрійович
Вересень 11, 2019
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
Крайові задачі на нескінченновимірних многовидах
Моравецька Катерина Віталіївна
Лютий 20, 2019
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
Міри на банахових многовидах з рівномірною структурою
Статкевич Віталій Михайлович
Жовтень 30, 2012
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Суттєво нескінченновимірні диференціальні рівняння»
Мальцев Антон Юрійович
Червень 21, 2005
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Еволюційні рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами»
Кошкін Сергій Владиславович
Травень 10, 2000
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Характери Леві в функціональних просторах»

Мухін Вадим Євгенович

Герасименко Оксана Юріївна
Жовтень 18, 2018
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Моделі та методи управління розподіленою комп’ютерною системою на основі мережецентричного підходу
Корнага Ярослав Ігорович
Квітень 28, 2015
Кандидат технічних наук
05.13.06 - «Інформаційні технології»
Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій
Волокита  Артем Миколайович
Березень 31, 2008
Кандидат технічних наук
01.05.03 - «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
Методи та засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп’ютерних системах
Луай Дарвіш (Сирія)
Березень 27, 2006
Кандидат технічних наук
01.05.03 - «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах

Данилов Валерій Якович

Зінченко Артем Юрійович
Жовтень 24, 2016
Кандидат технічних наук
01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
«Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю»

Романенко Віктор Демидович

Мілявський Юрій Леонідович
Квітень 15, 2013
Кандидат технічних наук
05.13.03 - «Системи та процеси керування»
«Методи адаптивного координуючого управління та прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією»
Копичко Олександр Сергійович
Жовтень 10, 2000
Кандидат технічних наук
05.13.03 - «Системи та процеси керування»
«Дослідження і розробка різнотемпових дискретних стохастичних систем в умовах апріорної невизначеності»
Качановський Микола Олександрович
Квітень 1, 1997
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Дуальні квазіаппелеві системи у задачах негауссового нескінченновимірного аналізу»

Далецький Юрій Львович

Бондаренко Віктор Григорович
Вересень 28, 2005
Доктор фізико-математичних наук
01.01.02 - «Диференціальні рівняння»
«Параболічне рівняння на рімановому многовиді»
Спекторський Ігор Якович
Червень 21, 1999
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.05 - «Теорія ймовірностей і математична статистика»
«Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних зображень»
Богданський Юрій Вікторович
Лютий 1, 1996
Доктор фізико-математичних наук
01.01.01 - «Математичний аналіз»
«Деякі питання суттєво нескінченновимірного аналізу»

Бондаренко Віктор Григорович

Бернацька Юлія Миколаївна
Вересень 27, 2004
Кандидат фізико-математичних наук
01.01.02 - «Диференціальні рівняння»
«Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді»