skip to content

 

Бідюк Петро Іванович

Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації
2018 - 2020

Дідковська Марина Віталіївна

Моделі системного діагностування стану працівника на основі розпізнавання його аудіо-візуальних характеристик та методи доповненої реальності для роботи з конфіденційними даними
2018 - 2020

Панкратова Наталія Дмитрівна

Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику
2017 - 2019

Романенко Віктор Демидович

Теоретико-методологічні проблеми управління складними системами різної природи на основі моделей імпульсних процесів в когнітивних картах
2018 - 2019

Тимощук Оксана Леонідівна

Математичні засади цільового проектування електродвигунів загального призначення
2018 - 2020

Богданський Юрій Вікторович

Застосування математичних методів в дослідженні інтегральних характеристик детермінованих та стохастичних складних систем
2018 - 2020

Коваленко Анатолій Єпіфанович

Принципи побудови засобів системного діагностування відмовостійких розподілених інформаційних систем
2018 - 2020
Моделі системного діагностування відмовостійких розподілених інформаційних систем
2016 - 2017