skip to content

Vertical Tabs

Інформація
Ректор НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відомий вчений в області кібернетики, системного аналізу, теорії прийняття рішень. Він узагальнив базові положення теорії системного аналізу, заклав основи системної математики, запропонував новий підхід до теорії екстремальних задач для нелінійних операторних, диференціально-операторних рівнянь і включень, варіаційних нерівностей. Також заклав основи аксіоматичного вивчення нелінійних багатозначних відображень та в їхніх термінах встановив властивості розв’язуючих операторів систем, які складаються з операторних та диференціально-операторних рівнянь. Виявив умови розв’язності та властивості розв’язків екстремальних задач, побудував їхні слабкі розширення та необхідні умови оптимальності в формі варіаційних нерівностей. Розробив методи регуляризації та обгрунтував апроксимаційні схеми.

Найвідоміші результати його прикладних наукових досліджень відносяться до області математичної геофізики, геоінформатики, соціально-економічним проблемам сучасного суспільства.

У науковій школі М.З.Згуровського підготовлено 9 докторів і більше 40 кандидатів наук. Він є автором 50 винаходів, автором та співавтором понад 400 наукових праць, 38 монографій та підручників, що видані в Німеччині, Польщі, Японії, Україні та інших країнах світу.

Під науковим керівництвом М.З.Згуровського в Україні створено: Інститут прикладного системного аналізу Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток», що спеціалізується в галузі геоінформатики у проблемному полі глобального моделювання процесів сталого розвитку та оцінювання глобальних ризиків щодо безпеки і якості життя людства.

М.З.Згуровський — член багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових товариств, член Київського математичного товариства, член наукового комітету Світової системи даних (WDS, Франція, Париж), член правління Світової мережі знань з освіти і наукового обміну (EDNES, Франція, Страсбург), національний представник України в міжнародній Раді науки (ICSU, Франція, Париж), член виконавчої Ради Комітету з питань даних у науках і технологіях (CODATA, Франція, Париж), член наглядової Ради Українського науково-технологічного центру (УНТЦ, Україна, Київ), президент мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN, Румунія, Констанція), президент Центрального Східноєвропейського інституту сталого розвитку.

М.З.Згуровський — Заслужений діяч науки і техніки України, тричі Лауреат Державної премії України в області науки і техніки (1990, 1999, 2005), премій Національної академії наук України ім. В.М.Глушкова (1994) та ім. В.С.Михалевича (2004).

За досягнення в області науки, освіти та розвитку міжнародної співпраці М.З.Згуровський удостоєний державних нагород України, Італії, Естонії, В’єтнаму, Російської академії наук, Польського наукового товариства. Він є членом редколегій низки вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, головним редактором журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» Національної академії наук України.

Контакти

Згуровський Михайло Захарович