skip to content

Системи і методи прийняття рішень

Існує багато різних підходів до побудови інтеграла Лебега. Застосовуються різноманітні схеми інтегрування “сильно розривних” функцій зі значеннями в банахових просторах. Пропонується ретельно дослідити та співставити такі схеми, зокрема встановити, чи є вони еквівалентними (на певних функціональних класах)

Теми: 

1. Інтеграл Бохнера та схема Даніеля

2. Порівняння різних підходів до побудови інтегралу Лебега