skip to content

Системний аналіз і управління

Дослідження суттєво нескінченновимірних операторів є одним з найперспективніших напрямків сучасного функціонального аналізу. Результати цієї теорії знаходять чисельне використання в теоретичній фізиці та випадкових процесах. Пропонується дослідження різноманітних задач, що виникають у суттєво нескінченновимірному аналізі

Теми: 

1. Еволюційні сім’ї нестаціонарних суттєво нескінченновимірних рівнянь

2. Стійкість диференціальних рівнянь із суттєво нескінченновимірними операторами

3. Рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами, що збурено векторними полями