skip to content

Системи штучного інтелекту

Існує декілька підходів до побудови функції від лінійного оператора. В роботах цього циклу пропонується ретельно дослідити та співставити існуючи конструкції до побудови функцій від операторів

Теми: 

1. Різні підходи до побудови функції від лінійного оператора в нескінченновимірному банаховому просторі

2. Інтегральне числення Данфорда та класичний підхід до побудови функції від матриці