skip to content

Vertical Tabs

Інформація

Закінчив Чернівецький державний університет у 1964 р. Працював в Інституті кібернетики НАН України (1965—1996), кандидатську дисертацію захистив у 1969, докторську –– 1992, вчене звання с.н.с отримав у 1993; з 1996 працює на посаді провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТТУ «КПІ». Професор кафедри математичних методів системного аналізу за сумісництвом.

Розробив і дослідив методи редукції як ефективний інструментарій системного аналізу задач оптимізації складних стохастичних моделей і на базі яких: побудував оптимальні стратегії стохастичного контролю марковських та напівмарковських моделей; отримав розв’язки нелінійних функціональних рівнянь оптимальності типу Беллмана для слабко керованих марковських і напівмарковських моделей; отримав розв’язки нелінійних функціональних рівнянь оптимальності типу Вальда в задачах оптимальної зупинки марковських і напівмарковських моделей із випадковою переоцінкою та малою ймовірністю поглинання. Наукові інтереси: теорія і практика прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності, марковські процеси прийняття індивідуальних і колективних рішень в умовах неповної інформації, теоретико-методологічні підходи до розробки та прийняття байєсових статистичних рішень в умовах стохастичної невизначеності, методи прогнозування нестаціонарних процесів в економіко-фінансовій сфері.

Автор понад 140 публікацій, з них 7 навчальних посібників:

  • «Лекції з фінансової статистики. Оптимальна стратегія інвестування – купівля-продаж акцій і облігацій та обмін валют» (2005);
  • «Лекції з дослідження операцій. Планування, оптимізація та прогнозування стохастичних моделей економіки» (2006);
  • «Лекції з байєсової економетрії» (2007);
  • «Лекції з байєсової статистики. Послідовні методи у статистиці та оптимізації стохастичних моделей» (2009);
  • «Моделі прийняття оптимальних рішень в умовах стохастичної невизначеності. Спецкурс» (2011);
  • «Оптимізація стохастичних моделей. Керовані марковські та напівмарковські моделі за повною та неповною інформацією. Спецкурс» (2012);
  • «Оптимізація стохастичних процесів» (2015).

Контакти

Андрєєв Микола Варфоломійович
Телефон: 
+38 (044) 242-85-30
Кабінет: 
216-35