skip to content

Системний аналіз і управління

В теорії статистичних рішень важливу роль відіграє байєсів аналіз при виборі оптимізаційної моделі, у задачах передбачення тощо. Завдяки байєсовому підходу стає можливим перехід до послідовного аналізу апостеріорних ймовірностей і розв’язання задач оптимальної зупинки та прийняття оптимальних рішень

Теми: 

1. Статистичний байєсів аналіз розміщення виробничих потужностей в умовах стохастичної невизначеності забезпечення матеріальними та людськими ресурсами.

2. Статистичний байєсів аналіз прогнозних розподілів основних характеристик марковської системи масового обслуговування (СМО M/M/с).