skip to content

Системний аналіз і управління

Одним із важливих напрямків сучасної науки управління є теорія прийняття рішень. Модель прийняття рішень задається множиною ситуацій або станів природи, множиною рішень, функцією вигоди та правилами прийняття альтернативних рішень. Оптимальні рішення визначаються за допомогою кількісних та якісних методів моделювання і оптимізації

Теми: 

1. Методи прийняття рішень у складному виборі вступних випробувань в умовах стохастичної невизначеності якості знань.

2. Побудова оптимальних (за критерієм очікуваних втрат і заданого рівня надійності) стратегій прийняття рішень у задачах контролю рівня запасів.