skip to content

 

Бідюк Петро Іванович

Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації
2018 to 2020

Дідковська Марина Віталіївна

Моделі системного діагностування стану працівника на основі розпізнавання його аудіо-візуальних характеристик та методи доповненої реальності для роботи з конфіденційними даними
2018 to 2020

Панкратова Наталія Дмитрівна

Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику
2017 to 2019

Романенко Віктор Демидович

Теоретико-методологічні проблеми управління складними системами різної природи на основі моделей імпульсних процесів в когнітивних картах
2018 to 2019

Тимощук Оксана Леонідівна

Математичні засади цільового проектування електродвигунів загального призначення
2018 to 2020

Богданський Юрій Вікторович

Застосування математичних методів в дослідженні інтегральних характеристик детермінованих та стохастичних складних систем
2018 to 2020

Коваленко Анатолій Єпіфанович

Принципи побудови засобів системного діагностування відмовостійких розподілених інформаційних систем
2018 to 2020
Моделі системного діагностування відмовостійких розподілених інформаційних систем
2016 to 2017