skip to content

Системний аналіз і управління

Відсутність інваріантної міри на рімановому многовиді (навіть скінченновимірному) принципово ускладнює дослідження крайових задач. Тим не менш автор теми пропонує метод, що повинен дозволити одержати низку цікавих результатів вже на рівні скінченновимірних многовидів. Тема має продовження для роботи над PHD.