skip to content

Системний аналіз і управління

Формулювання класичних формул Гаусса-Остроградського в R^N (для N=2 – це формула Гріна) та формул Стокса (в R^3 та її узагальнення в R^N) ґрунтуються на інваріантній лебегівській мірі в R^N ("об’єм"). В нескінченновимірних просторах інваріантна міра відсутня. Тому пропонується відслідувати зміну відповідних формул при переході до неінваріантної міри. Тема може мати продовження для роботи над PHD.