skip to content

Співавтор: Гула В.В. Розглянуто питання побудови відмовостійких цифрових систем, що самоконтролюються на мікропроцесорних та великих інтегральних схемах. Наведено моделі та алгоритми контролю і діагностування багатомашинних мікропроцесорних систем при можливості відмови великої кількості елементів. Викладено питання проектування та оцінки ефективності відмовостійких систем. Описано способи контролю і діагностування ВІС мікропроцесорів і ЗП.