skip to content

Vertical Tabs

Інформація

З 2002 по 2008 здобував вищу освіту в ННК «ІПСА» «НТУУ «КПІ» по кафедрі математичних методів системного аналізу. Стипендіат Премії ім. акад. Ю.Л. Далецького. З 2008 по 2011 навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ» по кафедрі математичних методів системного аналізу (науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Богданський Ю.В.). У 2012 захистив кандидатську дисертацію «Суттєво нескінченновимірні диференціальні рівняння» за спеціальністю 01.01.01 — математичний аналіз.

З 2011 працює у науково-дослідному відділі прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» на посаді молодшого наукового співробітника, а з грудня 2013 на посаді наукового співробітника. З вересня 2012 працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри математичних методів системного аналізу, а з вересня 2016 на посаді старшого викладача. Проводить практичні заняття з курсів навчальних дисциплін: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Алгебра і геометрія», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Область наукових інтересів — функціональний аналіз.

Наукові дослідження проводить з проблем диференціальних рівнянь, систем диференціальних рівнянь та крайових задач з суттєво нескінченновимірними диференціальними операторами типу Лапласа-Леві. Довів абстрактні теореми Пікара для таких нелінійних рівнянь та систем. Відслідковано паралель між теорією нелінійних диференціальних рівнянь (та систем) з нерегулярним еліптичним та суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором та теорією звичайних нелінійних диференціальних рівнянь. Довів для лінійних диференціальних рівнянь (та систем) теореми існування та єдиності, надані явні формули розв’язків (за можливістю). Поставив та довів задачі оптимального керування для лінійного рівняння (та лінійної системи) першого порядку зі змінними коефіцієнтами з суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором.

Наукові праці: «Лінійні диференціальні рівняння з суттєво нескінченновимірними операторами» (у співавт. — Богданський Ю. В.) (2008), «Нелінійні рівняння з суттєво нескінченновимірними диференціальними операторами» (у співавт. — Богданський Ю. В.) (2011), «Системи суттєво нескінченновимірних диференціальних рівнянь» (2011), «Аналоги формул Крамера для системы линейных дифференциальных уравнений с нерегулярным эллиптическим оператором» (2011), «Дослідження розв’язків крайових задач з суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором» (2012), «Диференціальні рівняння лінійного типу з суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором» (2013), «Застосування суттєво нескінченновимірного еліптичного оператора до функцій f(x,u(x)) і f(x,u1(x),...,um(x))» (2015), «Зв’язок мереж Петрі з бездужковим польським записом» (2016), «Деякі задачі керування неоднорідними процесами народження та загибелі» (у співавт. — Андрєєв М. В.) (2016), «Регулярні вирази для деяких мов мереж Петрі в задачі про постачальника та споживача» (2020).

Навчальні посібники: «Дискретна математика. Збірник задач» (у співавт. — Спекторський І. Я. та Стусь О. В.) (2015), «Методичні вказівки до розрахункових робіт з дисципліни «Дискретна математика» (у співавт. — Спекторський І. Я. та Стусь О. В.) (2017).

Підручник: «Формальні мови та автомати» (у співавт. — Спекторський І. Я., 2019, 2020).

Наукові дослідження

Спеціалізаціяsort descending Наукове дослідження
Системний аналіз і управління Мережі Петрі

Контакти

Статкевич Віталій Михайлович
Телефон: 
+38(044) 242-85-30
Кабінет: 
215(216)-35
Поштова адреса: