skip to content

Системи і методи прийняття рішень

У цьому науковому напрямку виконується дослідження принципів побудови розподілених об’єктів та їх застосування при розробці розподілених інформаційних систем. Виконується дослідження сучасних методологій побудови та управління проектами для різних етапів розробки програмного забезпечення інформаційних систем

Теми: 

1. Розробка інформаційних систем із використанням адаптивних моделей та методів прогнозування

2. Побудова експертних систем на основі мереж Байєса

3. Побудова автоматичних торгівельних систем на основі теорії часових рядів