skip to content

Системи і методи прийняття рішень

У даному науковому напрямку виконується оптимізація характеристик та структури комп’ютерних мереж з технологією MPLS, проводиться моделювання та управління трафіком (Traffic Engineering) в межах MPLS, здійснюється оптимізація живучості мереж

Теми: 

1. Розробка моделей, методів та підходів для вирішення задач текстової аналітики