skip to content

Системи і методи прийняття рішень

У даному науковому напрямку розробляються інтелектуальні технології аналізу та оптимізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; проводиться аналіз та прогнозування ризику банкрутства корпорацій в економіці України, виконується аналіз та оптимізація кредитних ризиків у банківській сфері в умовах невизначеності, створюються інтелектуальні технології в макроекономіці та фінансовій сфері

Теми: 

1. Моделювання фінансово-економічних процесів в фінансових установах

2. Розробка моделей та алгоритмів щодо вирішення задач підвищення продаж в маркетингу

3. Моделі, методи та підходи щодо моделювання кредитних ризиків

4. Розробка бізнес-аналітичних методів, підходів та алгоритмів

5. Моделювання та оптимізація банківських процесів із використанням бізнес-аналітичних моделей