skip to content

Системи і методи прийняття рішень

Метою досліджень даного наукового напряму є: Системні дослідження природи фінансових ринків (структури, зв’язків, процесів, рушійних сил) з урахуванням міжнародних та регіональних законодавчих обмежень Системний аналіз існуючих базових концепцій, теорій, методів, оцінок ситуацій, прогнозів та прийняття інвестиційних рішень Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків у всіх напрямах діяльності фінансового ринку Розробка інтелектуального і комп’ютерного інструментарію для управління всіма видами ризиків фінансового ринку

Теми: 

1. Управління ефективністю збутової діяльності виробничого підприємства з використанням математичних методів та принципів сталого розвитку

2. Пошук оптимальних стратегій для класів частково спостережуваних марковських процесів прийняття рішень з економічними застосуваннями

3. Розробка методології оцінювання економічних показників в умовах неповноти даних