skip to content

Системи штучного інтелекту

Аналіз моделей системного діагностування з використанням теорії графів, теорії інформації і теорії кодування. Побудова моделей реалізації моделей системного діагностування з використанням засобів операційних систем та методів побудови систем штучного інтелекту

Теми: 

1. Моделі діагностування несправностей на основі порівняння результатів контролю на системному рівні

Розглядається проблема ідентифікації несправностей в ad-hoc мережах. Деякі діагностичні моделі на основі порівняння засновані на моделі зв'язку один-до-багатьох, яка використовує узагальнену модель взаємодії вузлів.
Досягнення правильного діагнозу в традиційному сенсі (тобто всі працездатні вузли системи правильно діагностують інші вузли) в мобільних системах надзвичайно важко, якщо не накладаються деякі обмеження рухливості вузлів. Необхідно визначити «мінімальний» набір обмежень, які забезпечують більш точно поняття правильного діагнозу.

2. Модель діагностування PMC для структур гіперкубів розподілених систем

Діагностична спроможність відіграє значну роль при забезпеченні надійності та відмовостійкості мереж. Умовна діагностична спроможність багатопроцесорних систем забезпечує більш точне діагностування, ніж класична t- діагностична спроможність.
Розглядають модель PMC для структури гіперкуба як модель зв’язної мережі для багатопроцесорних систем. Базова топологія багатопроцесорної системи мережі з'єднань зазвичай моделюється зв'язним графом G, вершини якого є процесори, а ребра відповідають каналам зв'язку. Процес ідентифікації дефектних процесорів аналізує синдроми для діагностики стану системи.