skip to content

Системний аналіз фінансового ринку

Плідні спроби дослідження складних процесів і явищ (до яких, без сумніву, належить економіка і бізнес) в подальшому так чи інакше будуть пов'язані з імітаційним моделюванням. У роботі використовуються концепції системної динаміки Дж. Форрестера. Концепції системної динаміки, ідеї "візуального" програмування, а також операційні можливості сучасних персоніфікованих аналітичних програмних продуктів вдало поєднують в єдиному понятійному базисі: Взаємодіючих Фондових Потоків. Ця технологія концентрує увагу дослідників на імітаційних моделях базових рефлексивних контурів зворотних зв'язків. Тому матеріал і приклади з реального бізнесу, представляється вкрай своєчасними і корисними.