skip to content

Системний аналіз фінансового ринку

У роботі ставиться завдання розкриття проблем економічного зростання в комплексі, з позицій системного аналізу. Залучається математичний апарат теорії нелінійних динамічних систем і системної динаміки. Використовується апарат сучасних технічних обчислень на базі спеціалізованих пакетів типу Wolfram Mathematica, Maple тощо