skip to content

Системний аналіз і управління

Необхідність досліджень обумовлена двома причинами. По-перше, — посткризисною трансформацією базових принципів ліберального фінансового ринку в ринок неокейнсіанського типу, а по-друге, — зміною самої структури фінансових ринків та ринків капіталу із збільшенням долі впливу регіональних економік і, як наслідок, вплиу регіональних фінансових ринків капіталу на розподіл та потоки світових фінансових ресурсів. Метою досліджень даного наукового напряму є:

  • Системні дослідження природи фінансових ринків (структури, зв’язків, процесів, рушійних сил) з урахуванням міжнародних та регіональних законодавчих обмежень
  • Системний аналіз існуючих базових концепцій, теорій, методів, оцінок ситуацій, прогнозів та прийняття інвестиційних рішень
  • Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків у всіх напрямвх діяльності фінансового ринку
  • Розробка інтелектуального і комп’ютерного інструментарію для управління всіма видами ризиків фінансового ринку
Теми: 

1. Аналіз та моделювання процесів стійкого розвитку на рівні підприємства

2. Аналіз та прогнозування фінансових показників компанії з точки зору інвестування

3. Вирішення задач цільового маркетингу та оптимізації рекламних стратегій на основі математичних моделей підвищення відгуку

4. Аналіз та моделювання виробничих та технологічних процесів на підприємстві

5. Аналіз, моделювання та прогнозування врожайності в сільському господарстві