skip to content

Системний аналіз і управління

Кіберфізічні системи (КФС) - це складні системи, що складаються з різних природних або технічних об'єктів, штучних і реальних підсистем, організаційних і керуючих систем, які дозволяють уявити таку совокупність як єдине ціле. У КФС обчислювальні елементи взаємодіють з датчиками, які забезпечують моніторинг кібер-фізичних показників, і з виконавчими елементами, які вносять зміни в кібер-яке фізичне середовище. У КФС забезпечується тісний зв'язок і координація між обчислювальними і фізичними ресурсами, що обумовлює необхідність створення двох типів моделей. З одного боку - це традиційні інженерні моделі, а з іншого - моделі комп'ютерні. Таким чином, можна вважати, що КФС - це комплексна система з обчислювальних і фізичних елементів, яка постійно отримує дані з навколишнього середовища.

Інтернет речей дозволить створити динамічні мережі, що складаються з мільярдів і трильйонів таких речей, коммуніцірующіх між собою. Таким чином, забезпечується єднання цифрового і фізичного світів, для якого додатки, сервіси, компоненти сполучного ПО і кінцеві пристрої - це речі. У кожної з речей реального фізичного світу в IoT буде цифровий двійник, її віртуальне уявлення. Ці цифрові аналоги зможуть сприймати інформацію з навколишнього світу, вступати у взаємодію, обмінюватися даними. В результаті складеться зовсім нове середовище, де інтелект, закладений в додатки, дозволить оцінювати те, що відбувається в фізичному світі, враховувати накопичені раніше відомості і досвід для підтримки прийняття рішень.

 

Розробляються і обгрунтовуються концепція, стратегія, методи, моделі та алгоритми забезпечення гарантованого функціонування та управління безпекою на основі діагностування фізичних моделей кіберфізичних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків. В основі роботи запропоновані нові ідеї розпізнавання, прогнозування, оцінювання та мінімізації ризику позаштатних, критичних та надзвичайних ситуацій техногенно та екологічно небезпечних об’єктів на основі системного аналізу реальних факторів ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, нечіткості вихідної інформації при наявності ліміту часу на формування та реалізацію рішень.

В наш час ринок Інтернету Речей стрімко розвивається, що у свою чергу призводить до збільшення попиту на системи, які здатні опрацьовувати численні масиви даних, які генеруються мережами Інтернету Речей.  Існує необхідність розробки моделей та методів для систем з великою кількістю можливо зв’язаних між собою вхідних параметрів у системах Інтернету Речей. Один з типів таких систем є системи, що базуються на нечіткій логіці.

Теми: 

1. Методи і моделі гарантованого  функціонування фізичних моделей кіберфізичних систем

2. Математичні моделі та алгоритми системного визначення позаштатних, критичних та надзвичайних ситуацій ризиків в процесі діагностування фізичних моделей кіберфізичних систем в реальному режимі часу

3. Системне діагностування фізичних моделей кіберфізичних систем в реальному режимі часу

4. Розроблення моделей та методів для обробки даних в мережi Iнтернету Речей

5. Дослідження теоретико-методологічних та прикладних проблем забезпечення сталого розвитку держави і формування наукових засад національної безпеки