skip to content

Системний аналіз і управління

Метою виконання напрямку є забезпечення осіб, що приймають рішення, інструментарієм (ситуаційна кімната), який дозволяє приймати рішення на якісно новому рівні а) моніторинг поточної ситуації, що включає: оперативний моніторинг динаміки показників у політичній, економічній, екологічній, інформаційній сферах, що можуть впливати на Україну; виявлення критичних змін, що відбуваються у зазначених сферах;

б) аналіз і короткостроковий прогноз процесів у зазначених сферах, що включає: можливість реалізації методів ранжирування, угрупувань, багатовимірного статистичного аналізу; пошук і виявлення закономірностей і тенденцій; побудова прогнозів на основі екстраполяційних методів; в) моделювання процесів, яке забезпечує сценарне прогнозування ситуацій, дозволяє формувати управлінський вплив і розраховувати можливі наслідки (що буде, якщо реалізується вибрана комбінація сценарних чинників); вибір раціональних рішень, рекомендацій із вибору одного з багатьох варіантів у рамках заданих ресурсних обмежень, проведення оцінки ризиків, пов'язаних з реалізацією вибраних варіантів

Теми: 

1. Прийоми та засоби методології передбачення стосовно виявлення критичних технологій

2. Прийоми та засоби когнітивного моделювання стосовно побудови сценаріїв міжрегіонального економічного і соціального обміну

3. Розробка програмного продукту у вигляді підсистеми збору даних

4. Розробка програмного продукту у вигляді підсистеми візуалізації інформації різної природи