skip to content

Системний аналіз і управління

Основною метою напрямку є розробка, дослідження та використання науково обгрунтованих підходів, принципів, прийомів та методів якісного аналізу в задачах передбачення, створення методів та принципів моделювання сценаріїв майбутніх подій та практичних процедур експертного оцінювання, розробки системної методологія застосування методів якісного аналізу в розробці сценаріїв поведінки складних систем різної природи (соціальних, економічних, технічних, екологічних та ін.), що функціонують під впливом суттєво нелінійних явищ  на всіх етапах життєвого циклу з урахуванням взаємних впливів та зв’язків між ними, суттєвих невизначеностей та багатофакторних ступенів та рівнів ризику), розробка інструментарію передбачення, який допомагає приймати рішення в сфері наукової та технологічної політики як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей виробництва, великих організацій та компаній, для підтримки прийняття рішень в інноваційному розвитку України

Теми: 

1. Методи і принципи моделювання альтернатив сценаріїв майбутніх подій з урахуванням невизначеності різної природи та факторів ризику

2. Моделі і методи сценарного аналізу як інструментарію передбачення інноваційного розвитку України

3. Прийоми та засоби когнітивного моделювання стосовно побудови сценаріїв підземної агломерації

4. Розробка програмного продукту у вигляді мережної інформаційної системи прийняття рішень з проблем передбачення